Bootstalling

Met onze botenkraan hijsen wij uw schip (tot max. 35 ton) uit het water. Op de kraanplaats heeft u de gelegenheid deze af te spuiten, waarna we deze voor de stalling op een voor uw schip passende kar (groot schip) of bok (klein schip) plaatsen.

Binnenstalling

De binnenstalling is geïsoleerd en voorzien van 220V elektra-aansluitingen. De buitenstalling is behoorlijk beschut tegen harde wind dankzij de gebouwen rondom. Ook buiten op het stallingterrein en aan de kade zijn enkele 220V elektra-aansluitingen. Zowel het binnen- als het buitenterrein is betonverhard.
Het werfterrein is omgeven door een 2 meter hoog hekwerk en buiten de openingstijden van de werf afgesloten.

U bent tijdens onze werktijden altijd welkom op de werf. Buiten deze werktijden en binnen de openingstijden (zie Openingstijden) heeft u toegang tot uw schip met een speciale key tag. Wij vragen u hiervoor een borg van 50 euro.

Winterstalling

Het winterstallingseizoen loopt van 1 oktober tot 1 mei. We kranen bij voorkeur op doordeweekse dagen, maar doen dit op verzoek ook op zaterdagen. Maak hiervoor dan wel tijdig een afspraak.
Ondanks onze grote capaciteit binnen- en buitenstalling van totaal 7.900 m2 willen we u niet hoeven teleurstellen en adviseren u om tijdig de winterstalling te reserveren. Desgevraagd sturen wij u het reserveringformulier voor het komende winterstallingseizoen en de tarievenlijst. Informeer hiernaar, deze kunt u ook downloaden (zie Downloads).
U ontvangt van ons een bevestiging van uw gereserveerde plaats. Zolang u deze niet heeft ontvangen, ligt de stalling van uw boot niet vast.

Zomerstalling

Het kan zijn dat u uw schip ook graag in het zomerseizoen op de kant wil houden. Wij hanteren daarvoor twee tarieven: één voor als uw schip uit de winterstalling blijft staan en één voor als u uw schip alleen voor de zomer gestald wilt hebben. In dit geval sturen we u desgevraagd het reserveringformulier voor de zomerstalling toe. Informeer hiernaar, deze kunt u ook downloaden (zie Downloads).
Mocht u uw schip niet voor 1 mei uit de stalling krijgen, dan wordt de winterstalling per week verlengd tegen een passend weektarief. Zie hiervoor onze tarievenlijst. Informeer hiernaar, deze kunt u ook downloaden (zie Downloads).

Stallingstarieven

Onze stallingtarieven zijn inclusief schip uit het water hijsen, op een bok of kar plaatsen, transport, stalling, gebruik van enkele van onze faciliteiten (zie Jachtservice) en weer te water laten. De tarieven worden berekend aan de hand van de grootste lengte (incl. boeganker etc.) en grootste breedte van uw schip. Gebruik van kar, bok of hogedrukspuit berekenen we apart.
Voor afspuit- en stallingtarieven verwijzen we u naar onze tarievenlijst. Informeer hiernaar, deze kunt u ook downloaden (zie Downloads). De kar of bok verhuren wij tegen een vast tarief van 100 euro per stallingseizoen.
We bieden u ook de mogelijkheid uw schip te stallen op een eigen en door ons goedgekeurde kar, bok of trailer. Deze kunnen we voor u tijdens het vaarseizoen binnen of buiten stallen. Deze stallingkosten bedragen afhankelijk van de grootte vanaf 60 euro per zomerseizoen, dit overleggen we met u.